Kjøpsvilkår


1. Markedføring

Vi vil sende deg markedsføringsrelaterte produkter og tjenester fra Bonnier Publications International AS via elektronisk post (inkludert e-post, sms og push-meldinger).2. Slik fungerer kjøpet ditt

Som deltaker av et Bonnier Publications kurs, får du adgang til kursets innhold fra og med kursets startdato.

Dette er en engangsbetaling og et avgrenset kursforløp.

Dette er ikke et løpende abonnement.

Tilbudet gjelder også i utlandet. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig ordre med underskrift fra foresatte.

Når du har kjøpt kurset gjelder angreretten under visse betingelser, som beskrevet under «angrerett».3. Betaling

Dette er en engangsbetaling, som belastes når du melder deg på et kurs. Du kan betale med ditt betalingskort og Mastercard. Vi forbeholder oss retten til å kreve gebyrer.

Unnlatelse av kursdeltakelse fritar ikke betaling.

Prisen for kurset dekker kun adgang til det digitale kursinnholdet, samt eventuelle tilhørende guider. Ytterlige ekstra kostnader i forbindelse med ditt kjøp, eksempelvis kjøp av materialer, dekkes ikke.4. Angrerett

I henhold til forbrukeravtaleloven, kan du uten begrunnelse benytte deg av din angrerett innen det har gått 14 dager. Angreretten bortfaller idet du begynner å bruke kurset.  

Angrefristen utløper 14 dager etter dagen du meldte deg på kurset. Vennligst gi beskjed dersom du ønsker å si opp avtalen. Du kan si opp avtalen ved å skrive til oss på:

[email protected]


Angrefristen overholdes hvis du sender oss din beskjed innen fristen er utgått.

Du kan kun angre kjøpet dersom du ikke allerede har begynt å ta i bruk kurset du har fått tilgang til etter å ha meldt deg på og betalt for kurset.

Hvis du benytter deg av din angrerett refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg vedrørende dette kjøpet. Refusjonen vil skje uten unødige forsinkelser og senest innen 14 dager etter datoen vi mottok din beskjed om oppsigelse.

Vi kan tilbakeholde refusjonen inntil vi får bekreftelse om at du ikke har påbegynt kurset.5. Behandling av persondata

Personopplysninger gitt i forbindelse med opprettelse av ditt abonnement behandles i samsvar med våre personvernregler. Les om våre personvernregler på https://bonnierpublications.com/personvernpolitikk/6. Endringer av personopplysninger

Endring av e-postadresse, samt avbestilling gjøres enkelt ved å sende en beskjed til:

[email protected]


Vi anbefaler å informere om endring av e-postadresse så raskt som mulig. Dersom du ikke har oppgitt riktig e-postadresse ved påmelding, er vi ikke ansvarlig for at du ikke mottar kurset slik en skal.7. Opphavsrett

Alt innhold, herunder artikler, videoer og ekstra-materiale, tilhører Bonnier Publications International og kan kun benyttes til privat bruk. Det er forbudt å kopiere/reprodusere, låne ut, selge, videresende, distribuere eller på en annen måte overføre tjenestens innhold uten skriftlig samtykke fra opphavsrettinnehaveren. Ved brudd på ovennevnte, kan rettighetshaveren hevde sin rett, herunder nedlegge et forbud og kreve erstatning for eventuelle brudd.8. Endring av tjenesten

Bonnier Publications International forbeholder seg retten til å endre innholdet i kursene løpende uten varsel, herunder legge til eller fjerne tidligere tilgjengelige artikler, dokumentarer og innhold dersom det er nødvendig.9. Kontakt

Du kan kontakte oss på:

[email protected]


Vi svarer på din e-post så raskt som mulig på hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00.

Bonnier Publications International AS

CVR-nr.: 977041066